ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εντοπισμός ηλεκτρονικών συσκευών υποκλοπής. Ανίχνευση λογισμικού υποκλοπής / κακόβουλου λογισμικού για κινητές συσκευές και υπολογιστές. Αξιολόγηση τεχνικής απειλής. Πλήρης φυσική και ηλεκτρονική έρευνα TSCM / Cyber ​​TSCM